Bij HOW TO… zijn we heel bewust bezig met werkplezier. En dit is best hard werken om dit voor elkaar te krijgen. Eerlijkheid, openheid, vrijheid, …

Wat het kunstgras is voor de voetbalwereld is spiritualiteit voor de zakenwereld: onontkoombaar, ongemakkelijk (nog wel), fascinerend en sterk in ontwikkeling.

Veel managers ervaren stress en werkdruk: overladen mailboxen, werkoverleggen, projecten met een deadline, timemanagementdruk.

  • Kleine Koppel 32
  • 3812 PH Amersfoort
  • +31 (0)35 541 00 71

Visie en missie

Het nieuwe werken vereist een andere manier van denken en communiceren. De werkdruk stijgt, net als de vraag naar flexibiliteit. HOW TO… weet dat werkplezier de sleutel is tot een succesvolle onderneming. Werkplezier leidt immers tot betere prestaties, gezondere collega’s, meer bevlogenheid en een grotere bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Een cruciale factor voor werkplezier is goed kunnen communiceren. Daarom richt HOW TO… zich op de ontwikkeling en verankering van leiderschap in communicatie.

HOW TO… geeft mensen inzicht in hun communicatiepatronen en leert ze doelgericht te communiceren. Hierdoor kiezen ze vervolgens bewust voor hun communicatiegedrag. Doelen en ambities stemmen zij af met de doelen van hun organisatie, zodat zij gezamenlijk een optimaal bedrijfsresultaat behalen, met meer werkplezier!