Bij HOW TO… zijn we heel bewust bezig met werkplezier. En dit is best hard werken om dit voor elkaar te krijgen. Eerlijkheid, openheid, vrijheid, …

Wat het kunstgras is voor de voetbalwereld is spiritualiteit voor de zakenwereld: onontkoombaar, ongemakkelijk (nog wel), fascinerend en sterk in ontwikkeling.

Veel managers ervaren stress en werkdruk: overladen mailboxen, werkoverleggen, projecten met een deadline, timemanagementdruk.

  • Kleine Koppel 32
  • 3812 PH Amersfoort
  • +31 (0)35 541 00 71

Werkwijze

Werkplezier vergroten we door zichtbaar effectiever communicatiegedrag. In onze manier van werken:

Geven we richting aan ontwikkeling

  • HOW TO… of Hoe kan ik… is het begin van iedere oplossingsgerichte leervraag die een individu, team of organisatie zichzelf stelt. Hoe kan ik effectiever communiceren en zo mijn doelen – en die van de organisatie – bereiken?
  • Bij HOW TO… vind je een oplossingsgerichte benadering. Want we weten dat je blijvende verandering in gedrag en vaardigheden kunt ontwikkelen.

Verbinden we individu en organisatie

Tijdens trainingen stemmen deelnemers hun doelen en ambities af met de doelen van hun organisatie. HOW TO… stimuleert het behalen van een optimaal bedrijfsresultaat. Bijvoorbeeld door deelnemers de vraag te stellen: “Hoe kan jij vanuit je rol bewust waarde toevoegen aan de ontwikkeling van jullie organisatie?”

Brengen we mensen in beweging

HOW TO… beweegt je door je te raken, te faciliteren en praktijkgericht te werken.