Bij HOW TO… zijn we heel bewust bezig met werkplezier. En dit is best hard werken om dit voor elkaar te krijgen. Eerlijkheid, openheid, vrijheid, …

Wat het kunstgras is voor de voetbalwereld is spiritualiteit voor de zakenwereld: onontkoombaar, ongemakkelijk (nog wel), fascinerend en sterk in ontwikkeling.

Veel managers ervaren stress en werkdruk: overladen mailboxen, werkoverleggen, projecten met een deadline, timemanagementdruk.

  • Kleine Koppel 32
  • 3812 PH Amersfoort
  • +31 (0)35 541 00 71

Coaching

Coaching bij HOW TO… richt zich op individuen of teams en bevordert zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling. Juist bij coaching is het mogelijk optimaal aan te sluiten bij de context en de persoon die wordt gecoacht. De resultaten ervan zijn zichtbaar in de werkcontext. Je kunt bij ons terecht voor drie vormen van coaching:

Vaardigheidscoaching

Waarbij je één-op-één streeft naar de ontwikkeling van een specifiek thema, zoals schrijven van beleidsteksten of verzorgen van presentaties.
Lees meer

Persoonlijke coaching

Waarbij je individueel wordt begeleid bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Lees meer

Teamcoaching

Waarbij bewuste en onbewuste processen in jouw team zichtbaar worden en het team komt tot een verbetering van de samenwerking en het teamresultaat.
Lees meer

Onze coaches kun je inschakelen als ‘spiegel’. We werken alleen met goed opgeleide en ervaren coaches. De coach vervult tijdens een coachingstraject verschillende rollen: van expert tot klankbord. Hij of zij confronteert op een integere, respectvolle wijze vanuit een positieve insteek. Bij aanvang maak je samen afspraken over doelen, verwachtingen en randvoorwaarden.