Bij HOW TO… zijn we heel bewust bezig met werkplezier. En dit is best hard werken om dit voor elkaar te krijgen. Eerlijkheid, openheid, vrijheid, …

Wat het kunstgras is voor de voetbalwereld is spiritualiteit voor de zakenwereld: onontkoombaar, ongemakkelijk (nog wel), fascinerend en sterk in ontwikkeling.

Veel managers ervaren stress en werkdruk: overladen mailboxen, werkoverleggen, projecten met een deadline, timemanagementdruk.

  • Kleine Koppel 32
  • 3812 PH Amersfoort
  • +31 (0)35 541 00 71

Incompany trainingen

HOW TO is gespecialiseerd in incompany trainingen. Onze kracht ligt in het snel weten wat er speelt in een organisatie en welke bedrijfsdoelen leidend zijn. We hebben voelsprieten voor de specifieke dynamiek en cultuur in een organisatie. Wensen en doelen voor ontwikkeling komen helder op tafel.

In onze incompany trainingen werken medewerkers in een groep aan de ontwikkeling van een specifiek onderdeel van hun communicatie of een bepaald onderwerp. De communicatiedoelen van je afdeling of organisatie én de individuele leerwensen staan centraal. We werken met opdrachten vóór, tijdens en ná de training, zodat de transfer plaatsvindt van de training naar de praktijk. Tijdens het leertraject zetten we ook instrumenten in voor borging en monitoring van leereffecten. Door deze geïntegreerde aanpak van formeel en informeel leren (leren tijdens trainingsdagen, in een coachings- of een adviesgesprek versus leren op de werkplek of blended learning) zorgt HOW TO…voor meer rendement.

Een incompany traject bestaat vaak uit een combinatie van verschillende activiteiten. De keuze hangt af van je wens, de opbouw van een traject, de cultuur in de organisatie, voorkeur voor een specifieke leerstijl of eventuele eerdere leerervaringen.
We vertrekken niet blindelings vanuit de vraag die je ons stelt of vanuit een vaste aanpak met vaste instrumenten of methoden. We verkennen graag eerst goed de situatie om zo samen tot een passende aanpak komen. Een aanpak die streeft naar de verankering van de gewenste stijl van communiceren in jouw werkpraktijk.

Vanuit onze missie om bij te dragen aan leiderschap in communicatie bieden we training en advies aan op vier verschillende expertisegebieden:

  1. Ontwikkeling van jezelf
  2. Ontwikkeling van je team
  3. Ontwikkeling van je organisatie
  4. Ontwikkeling van het contact met je klant

De volgende voorbeelden geven een beeld van onze maatwerkaanpak. Bij onze open trainingen krijg je een breder beeld van de trainingsonderwerpen.

Staat jouw onderwerp er niet bij? Wil je vrijblijvend een trainer / adviseur spreken over een vraag die speelt voor jou, je team of organisatie? Neem dan gerust contact met ons op via +31 (0)35 541 00 71 of mail naar info@how2.nl.